Sida mi.. om livet, fammen og NMS U

Velkommen til min side! Her kan du lese små betraktninger om livet, Gud og go-folk og hendelser som er viktige for meg. Jeg arbeider som barne- og ungdomskonsulent i NMS U, og er en ikke helt vanlig 5-barnsmamma med stor sans for leirliv, vennskap og morsomme ting.

fredag, oktober 16, 2009

En fin måte å starte helga på... les denne. Klippet fra Nettkirken

Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. 2 Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte Ordet for dem, 3 kom de til ham med en som var lam. Det var fire mann som bar ham. 4 Men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. 5 Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, dine synder er tilgitt.»
6 Nå satt det noen skriftlærde der, og de tenkte med seg selv: 7 «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud! Hvem andre kan tilgi synder enn én – det er Gud?» 8 Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem: «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? 9 Hva er lettest å si til den lamme: 'Dine synder er tilgitt', eller: 'Stå opp, ta båren din og gå'? 10 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme – 11 «Jeg sier deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!» 12 Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ute av seg av undring. De priste Gud og sa: «Noe slikt har vi aldri sett.»

De var fire mann. Fire sterke karer. Sterke i armene, og sterke i troen. Fire venner som brøyter vei i menneskehavet med en kamerat på båre som trenger å komme frem til Jesus. Fire kamerater som bryter opp taket i besluttsomhet for å fire ned sin lamme venn. Jesus ser dem og byrden de bærer. Med stor selvfølgelighet tar han over. Han henvender seg til mannen på båren. Først med det viktigste – tilgivelse og oppreisning. Deretter med helbredelse og fysisk mulighet til å sette bena under seg igjen.

Det er ikke alltid like lett å komme seg frem til Jesus. Det kan være andre mennesker som stenger sikten. Det kan være ting vi har gjort i livet som vi ikke er stolte av og som hindrer oss i å se Jesus og oss selv i øynene. Eller det kan være fysiske plager som gjør oss slitne og motløse, og som gjør at vi tenker at alt håp er ute. Vi orker bare ikke mer. Klarer ikke. Veien er altfor lang og altfor tøff.

Gud har gitt oss hverandre. Når troen, håpet og motet ikke strekker til, er det godt at det finnes andre mennesker som kan bære. I dagens tekst er det fire sterke karer. I menigheter rundt om kring finnes mange bærere i ulike skikkelser. Mennesker som folder hender for noen som strever. Helt vanlige mennesker som gjennom uken bretter opp ermene, tar i et tak, legger til rette og gjør sitt beste for at andre skal kunne finne en sti gjennom folkemengden, helt inn til Jesus. Mennesker som viser omsorg og kreativitet når det gjelder å finne nye veier frem til Ham, om det så skulle være gjennom et tak.

I perioder har vi styrke nok til å bære andre. I andre perioder er det vi selv som trenger å bli båret. Sånn er livet. Jesus så de fem vennenes tro. Han så de som bar, og han så mannen som ble båret. Med noen små ord endrer Jesus situasjonen. De fem vennene går sammen ut fra et møte med en som ikke lar noen komme forgjeves til ham. Han ser både innsiden og utsiden, og vil hjelpe oss med begge deler. Det er det håp i. Både for de av oss som er rakryggede bærere, og for de av oss som ligger nede.

Idun Strøm Sefland, nettprest


Kollektbønnen: Barmhjertige Gud, du som for Jesus skyld tilgir alle våre synder og gir hjelp til legeme og sjel, vi ber deg: Bryt ned alt som hindrer oss fra å søke deg, og la oss alltid leve i den tro som gir sikkerhet for det som håpes, visshet om ting vi ikke ser, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet og til evighet.

torsdag, oktober 15, 2009

Til ettertanke- klikk på denne overskriften

tirsdag, september 29, 2009

OK, pausen er over! Kan jo ikke bare sitte her!


Etter over ett års tenkepause er det på tide å skrive litt her igjen! Må bare illustrere den nye starten med et bilde fra Kjeldsund, der viktige ting i manges liv
foregår!
Mer senere :) See u

mandag, august 25, 2008

No liv på bloggen? Hmmm...Jeg registrerer at bloggeinteressen min har avtatt faretruende. Dette er sikkert sunt, fordi jeg da får gjort andre ting som også er viktige, men samtidig det litt trist. Blogging har vært en hyggelig interesse, og det er kjekt å kunne dele litt av livet med andre. Samtidig ser jeg at jeg blir ganske selektiv med hva jeg deler. Det meste som handler om familie og helse er ikke temaer som jeg kan tenke meg å legge ut her, mens det som skjer i NMS U Møre og slikt, er lettere å skrive om, og er også av mer offentlig interesse. Så... jeg gir meg selv en tenkepause for å finne ut hvor bloggeveien går videre.
I mellomtida kan du jo kose deg med dette bildet av NMS U Møre-staben pr i dag.

Neste uke blir vi en færre, men vi koste oss veldig med å være 6 stykker på NMS U-stab sist fredag!

fredag, mars 21, 2008

Påskehilsen

Vil gjerne dele mitt påskevers av året med deg:

Johannes 15.13
Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner.

Dette er et vers til å grunne på og leve i. At Jesus frivillig valgte å dø for at vi skal få leve, er et mysterium som gir håp og livsglede. Særlig når vi kjenner resten av historien, med oppstandelsen og utsendelsen av disiplene!


Mye har skjedd i livet mitt siden sist bloggings. Kort oppsummering:

3 bursdager i familien - Gratulerer Olav, Rolf og Kristian!
4 bursdager i slekta - Gratulerer Andreas, Erik, Håkon og Silje, mine flotte tantebarn!

3 leirer som jeg har vært leder/leirsjef eller noe slikt på...
Vinterleir på Phillipshaugen 3.-7. klasse
Vinterleir på Kjeldsund 4.-6. klasse
Påskeleir på Fjellsetra 8.klasse og oppover
Flotte leirer med mange gode opplevelser, og godt fellesskap om Han som er den beste vennen av alle!

1 lederkurs med 28 inspirerende og glade unge ledere på 16-19 fra hele fylket + Måløy
1 tur til Stavanger, ledersamling for NMS og NMS U, inspirerende med forkynnere fra mange land og gode samtaler.
1 ny kollega - velkommen Hildegunn D!

Heldigvis er jeg i god form og gleder meg over å ha en god familie og en inspirert gjeng som jeg får jobbe med. Jeg takker Gud for dere alle!

Og tusen takk til Fanny for dette bildet, som minner meg på at vi får være i Kristus og Han er i oss.
De to siste bildene er fra påskeleiren på Fjellsetra. Mye snø! Også litt pudder for den som lurte på det... ikke det at det er så viktig for min del altså, men jeg ser at det gleder mange!

fredag, februar 08, 2008

No godt å ta med seg!

lørdag, januar 12, 2008

Dagens andakt fra Vårt Land - anbefales!

Lillebrødre
Verden er full av lillebrødre, uavhengig av kjønn og alder. Verden er full av folk med søskenbarn på Gjøvik, uavhengig av hvor de bor på kloden. Det finnes alltid noen i slekta som man aldri klarer å nå opp til.

Er det slik at Gud er på utkikk etter storebrødrene, søskenbarna på Gjøvik og verdens vinnere når han ser etter hvem han kan ha bruk for? Finleser han kompetansekatalogene og vitnesbyrdene? Ser han etter de sterke og sjarmerende når han skal bekle de fremste posisjonene i sitt rike?

En gang ble Samuel sendt av sted for å finne en ny konge i Israel. Han kom til Isai, som hadde en prektig rekke med sønner. En etter en kom de fram for profeten. «Her står den Herren vil salve,» tenkte Samuel da han fikk se den første. Men Herren sa: «Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Gud ser ikke på det mennesker ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» Sju sønner kom fram for Samuel, men ingen av dem var utvalgt til å bli konge. Den aller minste broren var det ingen som tenkte på som noe kongsemne. Han var ute og passet på dyra. Men det var denne unge gutten som Herren hadde utvalgt; David.

Er du en lillebror eller lillesøster? Er det alltid andre som stiller først i køen når anerkjennelsen og posisjonene fordeles? Ta det ikke så tungt! For i Guds øyne så betyr disse menneskelige rangordningene fint lite. Han er mest interessert i hjertet ditt. Er du en som ser dine medmennesker? Betyr ikke status og makt så mye for deg? Har du et hjerte som rommer kjærlighet og trofasthet? Slike spørsmål er viktigere for Gud enn mange ytre ting. Gud har bruk for deg, lillebror!

1 Sam 16,1-13

Skrevet av Per Eriksen, pastor i Fredrikstad Frikirke

mandag, januar 07, 2008

I will praise you in this storm

Jeg vil bare sende videre en oppfordring fra en ung mann i USA. Han kjemper for livet til kona si, Tricia på 25 år, som har Cystisk Fibrose og er veldig dårlig nå. Hun skulle ha fått dobbel lungetransplantasjon, men er gravid i 24. uke, og legene prøver nå å redde både henne og og den lille datteren.
Du kan lese bloggen hans på cfhusband.blogspot.com .
Der finner du også linker til familien hans, og de ønsker at så mange som mulig leser bloggene, engasjerer seg og sender videre oppfordringen til å be.

Situasjonen har vært kritisk siden 1. januar, og nå er mennesker over hele verden i bønn for dem. De stoler på Gud, og at han vil gjøre det som er best for dem. Vær med og be for dem, enten du er "the praying type", som de kaller det, eller ikke.

Her er en sang som har vært en stor støtte for dem den siste tida."Praise You In This Storm"
by: Casting Crowns

I was sure by now
God You would have reached down
And wiped our tears away
Stepped in and saved the day
But once again, I say "Amen", and it's still raining

As the thunder rolls
I barely hear Your whisper through the rain
"I'm with you"
And as Your mercy falls
I raise my hands and praise the God who gives
And takes away

And I'll praise You in this storm
And I will lift my hands
For You are who You are
No matter where I am
And every tear I've cried
You hold in Your hand
You never left my side
And though my heart is torn
I will praise You in this storm

I remember when
I stumbled in the wind
You heard my cry
You raised me up again
My strength is almost gone
How can I carry on
If I can't find You

As the thunder rolls
I barely hear You whisper through the rain
"I'm with you"
And as Your mercy falls
I raise my hands and praise the God who gives
And takes away

I lift my eyes unto the hills
Where does my help come from?
My help comes from the Lord
The Maker of Heaven and Earth

lørdag, januar 05, 2008

Jesus - verdens lys!
I morgen, 6. januar er det Kristi Åpenbaringsdag. Denne dagen er i år på 13. dag jul, som også er kjent som Hellige tre kongers dag. Dette markerer starten på misjonstida i kirka. Egentlig er det jo alltid tid for misjon, men i kirka er det spesiell fokus på dette i åpenbaringstida, som varer fram til fastetida begynner.

Jeg vil gjerne dele med deg noen tekster om Jesus som verdens lys, og om vismennene som fulgte stjernen til der Jesus var. Jeg har brukt den nyeste oversettelsen, som også ligger på www.bibelen.no.

Matt 1,1-2 Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.»

Matt 2, 10 Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede.

Matt 2, 11 De gikk inn i huset og fikk se barnet og dets mor, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra.


Luk 1, 78b-79 Og slik skal lyset fra det høye
gjeste oss som en soloppgang
79 og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge,
og lede våre føtter inn på fredens vei.

Joh 1, 9 Det sanne lys,
som lyser for hvert menneske,
kom nå til verden.

Joh 1, 18 Ingen har noen gang sett Gud,
men den enbårne, som er Gud,
og som er i Fars favn,
han har vist oss hvem han er.

Joh 8, 12 Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

2. Kor, 4,6 For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.

I en lovsang synger vi:
Jesus - Verdens lys, nasjoners håp.
Jesus - i ham rettferdige vi står.
(Hele sangen ligger på impulsweb.no)

Ha en god helg, med Jesus, Verdens Lys i hjertet!

fredag, desember 28, 2007

Skal vi starte sjømannskirke?

Livet byr på mange valg. Nå har vi faktisk nesten alt som skal til for å starte sjømannskirke i vårt eget hjem! Altså, vi har jo ikke biljardbord eller ekstra senger disponible, men derimot div (2)aviser i abonnement, og ikke minst: Etter julaften har vaffelstekekapasiteten vår økt til nye høyder! Fra 0 til 4 vaffelplater i slengen må jo gjøre oss kvalifisert?
Beviset er vedlagt...


Og her er noen julegavetestende avkom også...
Hmm... ved nærmere ettertanke finner vi ut at vi tar og bytter det ene vaffeljernet...

onsdag, desember 26, 2007

Dagens spørsmål


Hva slags type gris spises det mest av til jul?
Forslag mottas med takk!
Svaret kommer i morgen...

Jul i hjerte og sinn!

OK, etter diverse oppfordringer om å la det skje noe her på bloggen, så:
Værsågod! En liten julekavalkade :)


Ser du engelen her?

Den ble funnet og knipset av min gode venninne Leikny på 1. juledag.Juletrefangst med gode hjelpere...


Og tida er inne for å gire ned....Ønsker alle ei fortsatt god jul!

onsdag, oktober 24, 2007

Denne må du se!Jeg vet at mange har sett denne filmsnutten i andre sammenhenger, men de får tåle det! Her er noe som alle må få se!

Sangen heter "Utvid mitt hjerte" og er skrevet og sunget av Paul Grønset fra Molde og Ungfila. En fantastisk sang og en utrolig animasjon. Se og del!

søndag, oktober 07, 2007

Rolf sin store dag!


Så kom endelig lørdag 6. oktober! Rolf hadde fått et stort og ærefullt oppdrag, sammen med Rikke i klassen sin. De skulle gi blomster til kongen og dronningen, som kom til Romsdal for å være med på åpninga av Ormen Lange.
Her er noen bilder fra en stolt mamma!

tirsdag, september 18, 2007

Bilder fra PUSH :)